Изисквания

Формуляри

Изряден паспорт, декларация за постъпване в хотела.

Ваксинации

  • Кученца на възраст между 10-16 седмична възраст могат да бъдат настанени  през деня, ако са получили първата си ваксина поне 8 дни преди настаняването и собствениците им писмено удостоверят, че са уведомени за риска от заразяване  с някои заболявания.

 

  • Кученца на възраст над 16 седмици трябва да бъдат ваксинирани с ваксина срещу бяс, гана, хепатит, параинфлуенца и парвовироза.

 

  • По желание на собственика е желателно кучетата да се ваксинират срещу инфекциозен трахеобронхит (кучешка кашлица), което може да се извърши в клиниката. Имунитетът се изгражда до 72 часа след поставяне на ваксината и трае една година.

 

  • Кучетата и котките трябва да бъдат ваксинирани и обезпаразитени вътрешно и външно.
  • Котките трябва да бъдат ваксинирани срещу вирусен ентерит (панлевкопения) и инфекциозен ринотрахит (херпес вирус) и калицивирусна инфекция.

 

  • Направените ваксини трябва да бъдат отразени в паспорта на животното и да са извършени в рамките на предшестващите 12 месеца и да е видно, че следващата дата за ваксинация не е пропусната.

 

  • Обезпаразитяванията трябва да се правят регулярно според указанията на препарата, който се използва. Животни, които не са обезпаразитени преди настаняването ще бъдат обезпаразитени за сметка на собственика, като той ще бъде своевременно информиран.